doubtforuraproject
/ 未分類

轉載|【市建項目疑被「落釘」 惹利益輸送疑雲】

(轉載自舊區街坊自主促進組) 深水埗市區重建特約記者:江加問 2016年9月6日

doubtforuraproject
/ 未分類

轉載|【市建項目疑被「落釘」 惹利益輸送疑雲】

(轉載自舊區街坊自主促進組) 深水埗市區重建特約記者:江加問 2016年9月6日

20160823
/ 未分類

短片|[要錢唔要樓?]— 市建局安置政策奇談

//今時今日香港地, 市建局話, 啲租戶情願要幾萬蚊賠償唔要公屋, 所以啲公屋買

20160823
/ 未分類

短片|[要錢唔要樓?]— 市建局安置政策奇談

//今時今日香港地, 市建局話, 啲租戶情願要幾萬蚊賠償唔要公屋, 所以啲公屋買

短片|[市區重建] 退租協議? 簽左你就知味道!

  青山道/元州街重建項目內的劏房租戶陳先生, 先前以為聽市建局講簽左

短片|[市區重建] 退租協議? 簽左你就知味道!

  青山道/元州街重建項目內的劏房租戶陳先生, 先前以為聽市建局講簽左

/ 未分類

短片|我的社區網絡生活

原區安置,對於重建戶有多麼重要?保存社區網絡,對於基層街坊的生活質素有多大影響?

/ 未分類

短片|我的社區網絡生活

原區安置,對於重建戶有多麼重要?保存社區網絡,對於基層街坊的生活質素有多大影響?

new
/ 未分類

轉載|【市建局哄騙居民簽署不平等協議實錄(二): 市建威迫利誘不果 突提新方案 居民憂「糖衣毒藥」】(連載系列)

(轉載自舊區街坊自主促組) ▎上文提要 ▎ 兩戶青山道街坊陳生及林生在面對市建局

new
/ 未分類

轉載|【市建局哄騙居民簽署不平等協議實錄(二): 市建威迫利誘不果 突提新方案 居民憂「糖衣毒藥」】(連載系列)

(轉載自舊區街坊自主促組) ▎上文提要 ▎ 兩戶青山道街坊陳生及林生在面對市建局

/ 未分類

【路口】 (處境劇,由東青重建街坊傾情演出)

轉載自:舊區街坊自主促進組   【路口】 市建局, 就如一頭猛獸, 正

/ 未分類

【路口】 (處境劇,由東青重建街坊傾情演出)

轉載自:舊區街坊自主促進組   【路口】 市建局, 就如一頭猛獸, 正