Category Archives: 紅磡/土瓜灣/九龍城

[轉載] 舊區街坊自主促進組 – 就最新九龍城項目致市建局信件

【那裡有市建局,那裡就有不公平】 最新九龍城項目:你搞人屋企但要人請假唔番工登記

[轉載] 舊區街坊自主促進組 – 就最新九龍城項目致市建局信件

【那裡有市建局,那裡就有不公平】 最新九龍城項目:你搞人屋企但要人請假唔番工登記

天災無情 更見市建冷血 — 一個受「山竹」影響的舊區重建天台戶自述

轉自: 草根‧行動‧媒體 【編按】常言道,「天災無情,人間有愛」,但在香港,這似

天災無情 更見市建冷血 — 一個受「山竹」影響的舊區重建天台戶自述

轉自: 草根‧行動‧媒體 【編按】常言道,「天災無情,人間有愛」,但在香港,這似

《市區重建大.鑊.爆》

重建街坊就被人訪問得多,但唔知你又有無睇過街坊訪問返人呢? 深水埗前天台戶何生,

《市區重建大.鑊.爆》

重建街坊就被人訪問得多,但唔知你又有無睇過街坊訪問返人呢? 深水埗前天台戶何生,

土瓜灣社區論壇-消失在土地大辯論的市區重建

(按圖放大) 林鄭成日話香港地太少,仲話要幫基層兒童發聲!但香港真係「地少人多」

土瓜灣社區論壇-消失在土地大辯論的市區重建

(按圖放大) 林鄭成日話香港地太少,仲話要幫基層兒童發聲!但香港真係「地少人多」

轉載|土瓜灣重建:【關注組回應向特首請願行動】

轉自: 土瓜灣重建店舖租客關注組 關注組今天發起行動,向特首林鄭月娥請願,希望促

轉載|土瓜灣重建:【關注組回應向特首請願行動】

轉自: 土瓜灣重建店舖租客關注組 關注組今天發起行動,向特首林鄭月娥請願,希望促

24/3(六)-【 土瓜灣的天台電影放映會 】

合辦:土家故事館、維修香港、影行者 上天台睇戲,不是夢!😂 一齊睇下點樣真摯紀錄

24/3(六)-【 土瓜灣的天台電影放映會 】

合辦:土家故事館、維修香港、影行者 上天台睇戲,不是夢!😂 一齊睇下點樣真摯紀錄

轉載|重建小店力爭「生存權」 怒斥市建「錢唔係大晒」

轉載自[草根.行動.媒體] 重建小店力爭「生存權」 怒斥市建「錢唔係大晒」  市

轉載|重建小店力爭「生存權」 怒斥市建「錢唔係大晒」

轉載自[草根.行動.媒體] 重建小店力爭「生存權」 怒斥市建「錢唔係大晒」  市