Category Archives: 社區影院

影像│【重建哀歌,活在牢籠的租客】

市區重建聽落好正?但對於一些經歷緊重建既居民嚟講,呢啲咪係平行時空囉!係深水埗東

影像│【重建哀歌,活在牢籠的租客】

市區重建聽落好正?但對於一些經歷緊重建既居民嚟講,呢啲咪係平行時空囉!係深水埗東

24/3(六)-【 土瓜灣的天台電影放映會 】

合辦:土家故事館、維修香港、影行者 上天台睇戲,不是夢!😂 一齊睇下點樣真摯紀錄

24/3(六)-【 土瓜灣的天台電影放映會 】

合辦:土家故事館、維修香港、影行者 上天台睇戲,不是夢!😂 一齊睇下點樣真摯紀錄

轉載|基進報導:【當市區重建遇上新界發展 順寧道天台戶與橫洲村民對話節錄】

轉載自 [基進報導] 【本網訊】土家星期日晚放映《順寧道走下去》及《橫洲抗爭掠影

轉載|基進報導:【當市區重建遇上新界發展 順寧道天台戶與橫洲村民對話節錄】

轉載自 [基進報導] 【本網訊】土家星期日晚放映《順寧道走下去》及《橫洲抗爭掠影

電影在土家|黃幡翻飛處 movie screening in ToHome – Home Where the Yellow Banners Fly

放映日期: 2016年1月15日 (五) 時間: 晚上7:30 地點:「土家」故

電影在土家|黃幡翻飛處 movie screening in ToHome – Home Where the Yellow Banners Fly

放映日期: 2016年1月15日 (五) 時間: 晚上7:30 地點:「土家」故

電影在土家|順寧道,走下去! movie screening in ToHome – Walk On! Shun Ning Road!

放映日期: 2016年1月9日(六) 時間: 晚上7:00 地點:「土家」故事館

電影在土家|順寧道,走下去! movie screening in ToHome – Walk On! Shun Ning Road!

放映日期: 2016年1月9日(六) 時間: 晚上7:00 地點:「土家」故事館

活動推介|《藍屋閣仔》紀錄片放映會

藍屋的藍色外殼大家見得多,暫時卻少有機會一睹屋裡房間間隔,遑論俗稱「閣仔」的閣樓

活動推介|《藍屋閣仔》紀錄片放映會

藍屋的藍色外殼大家見得多,暫時卻少有機會一睹屋裡房間間隔,遑論俗稱「閣仔」的閣樓

蘇波榮一周年大食會地攤放映交流大雜燴

串燒小店蘇波榮,進駐油麻地德昌里的街角,眨眼已經一周年。經歷打風落雹、租金人手加

蘇波榮一周年大食會地攤放映交流大雜燴

串燒小店蘇波榮,進駐油麻地德昌里的街角,眨眼已經一周年。經歷打風落雹、租金人手加

社區自主──利東街十週年專題展覽‏

H15關注組因利東街的重建而組成,草擬了香港首份由下而上、居民直接參與的民間規劃

社區自主──利東街十週年專題展覽‏

H15關注組因利東街的重建而組成,草擬了香港首份由下而上、居民直接參與的民間規劃