九龍城重建網上集會X論壇:「保育泰裔文化在龍城」การอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองใหม่เขตเก๋าหล่งเส่งในหัวข้อเรื่อง “การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในเขตเก๋าหล่งเส่ง”

轉自:九龍城重建關注組

日期:27/9(日)
時間:下午兩點至四點
參與方法:Zoom或FB Live
zoom: https://us02web.zoom.us/j/86203497114

或Facebook live(https://www.facebook.com/events/1001403160321470

報名:https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvd-qspzwrG9BkFGYKF_XdkXz_kKGSHIST
(電話只是為了聯絡不用電郵的街坊,因為能接收電郵的朋友,可以不留電話報名)

|今次搞乜?網上集會 X 論壇
1)社區研究結果發佈:九龍城重建關注組和來自理工大學的同學在過去幾個月,在九龍城進行調查,整理一些關於泰國社區網絡的資料;
2)泰國工會主席阿dang 分享泰國社群需要;
3)華人街坊唐生分享對保育泰裔文化的期望;
4)市建局代表回應(如果他們肯接受邀請的話)
5)各不同的關注少數族裔、基層和城市規劃的個人、議員和團體共同討論;
6)線上小行動:請參與者開著電子儀器,將你zoom的profile picture 放上寫有以下字句的標語,或這個post的標語圖,又或在FB LIVE的comment打出以下#同街坊打打氣, 並告訴市建局we are watching you!

#保育小泰國 #保育泰裔文化 #支持泰裔街坊商舖 #支持龍城華泰共融社區 #反對推土式重建 #反對破壞多元文化

|點解要搞網上集會 X 論壇?
不少香港華人都知道九龍城有個「小泰國」,有不少泰式餐廳和雜貨舖。自九十年代開始,泰裔居民就開始在九龍城工作、生活,建立他們在香港的家園,找到他們的認同感。根據多年前的九龍城地區諮詢平台所建議,九龍城將逐步被翻天覆地。2019年3月,市建局公佈了位於九龍城邊陲的啟德道/沙埔道重建項目。現時市建局的重建藍圖中,不單華人街坊的聲音沒被聽到,泰國社群的聲音更沒有被考慮(甚或至他們在九龍城的存在也曾被無視,可見早前相關報導:shorturl.at/qMZ48)。

市建局的「往蹟」,不禁令街坊擔心九龍城的泰國社群和文化,將會漸漸被剷除。

在這個背景下,九龍城重建關注組希望引起公眾對九龍城未來的關注。不過,由於疫情未見真正緩和,在數碼技術參差的舊區街坊當中要辦公眾活動,實在無法子。然而,重建迫在眉睫,故唯有選擇在網上舉行,希望更多公眾參與並支持一下街坊。為此,我們將陸續舉辦活動!

查詢:九龍城重建關注組
whatsapp: 93856991/fb: @Klncityccgroup

วันอาทิตย์ที่: 27 กันยายน 2563
เวลา: 14.00 น. – 16.00 น.
การลงทะเบียน:
Facebook live (ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน) หรือ
Zoom กรุณากรอกแบบฟอร์มที่นี่: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvd-qspzwrG9BkFGYKF_XdkXz_kKGSHIST (Phone number is for people without email. If you have email, you need not to fill in your phone number)

ระหว่างการอภิปราย:

  1. เราจะเผยแพร่ผลการวิจัยโดยกลุ่มผู้ห่วงใยและนักศึกษา PolyU บางคนในเครือข่ายชุมชนไทยในเกาลูนซิตี้
  2. คุณพบสุข กาสิงห์(แดง) ประธานสหภาพแรงงานแรงงานไทยในฮ่องกงจะบอกเราเกี่ยวกับความต้องการของชุมชนไทย
  3. คุณตงสมาชิกกลุ่มห่วงใยชาวจีนจะเสนอแนวทางบางประการว่าการพัฒนาเมืองจะรักษาวัฒนธรรมไทยได้อย่างไร
  4. ตัวแทนของ URA ตอบกลับ (หากพวกเขาตอบรับคำเชิญและมาที่ประชุม)
  5. บุคคลหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อยการดำรงชีวิตระดับรากหญ้าและการวางผังเมืองจะแบ่งปันความคิดของพวกเขา
  6. การดำเนินการออนไลน์เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน: เราขอเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมแสดงคำขวัญด้านล่างต่อหน้ากล้องของคุณเพื่อแสดงการสนับสนุนชุมชนในเมืองเกาลูนซิตี้

#อนุรักษ์ชุมชนไทย

#อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในฮ่องกง

#สนับสนุนคนไทยและร้านค้าไทย

การประชุมออนไลน์ที่สร้างขึ้นจากการรณรงค์ที่แข็งแกร่งคืออะไร?
ชาวฮ่องกงหลายคนรู้ดีว่ามี ชุมชนไทยเล็กๆในเกาลูนซิตี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านอาหารไทยและร้านค้ามากมาย คนไทยทำงานและอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ยุค 90 มีที่อยู่อาศัยที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ไทยในฮ่องกง ตามที่ เจ้าหน้าที่เขตเกาลูนซิตี้มีการจัดประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองใหม่เมื่อหลายปีก่อนเมืองเกาลูนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก หน่วยงานด้านการฟื้นฟูเมือง (URA) เริ่มโครงการถนนไคตั้ค/ ถนนซาโปในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แต่ชาวจีนในพื้นที่มีส่วนร่วมน้อยมาก ในโครงการนี้มีชุมชนไทยอยู่ในพื้นที่ด้วย (การดำรงอยู่ในเกาลูนซิตี้ถูกละเลยโดย URA อย่างเด่นชัด).

จากประวัติของ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองใหม่เรามีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับอนาคตของชุมชนและวัฒนธรรมไทยในฮ่องกง

ดังนั้นเราจึงหวังว่าจะสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับอนาคตของเกาลูนซิตี้แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เราพยายามให้ความช่วยเหลือโดยสร้างการสื่อสารทางออนไลน์

การพัฒนาเมืองเกาลูนใหม่กำลังดำเนินไปและเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่ๆจะจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องและเรียกร้องให้มีการสนับสนุนจากสาธารณะสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: Kowloon City Urban Renewal Concern Group – whatsapp 93856991 หรือ FB: @klncityccgroup

%d 位部落客按了讚: