Daily Archives: 2018/02/13

​短片​│【重建哀歌,活在牢籠的租客】

市區重建聽落好正?但對於一些經歷緊重建既居民嚟講,呢啲咪係平行時空囉!係深水埗東

​短片​│【重建哀歌,活在牢籠的租客】

市區重建聽落好正?但對於一些經歷緊重建既居民嚟講,呢啲咪係平行時空囉!係深水埗東